50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Der er mange måder at starte en tale på. Du kan fortælle om dig selv (lad være), du kan fortælle en joke (lad være) eller du kan fortælle en historie (gerne kombineret med et spørgsmål).

Der var engang en historiefortæller
De bedste talere er gode historiefortællere. De fortæller historier med passion, nerve og bruger dette bindemiddel til at forankre budskabet og skabe samhørighed med publikum. Historier huskes. Måske siger et billede mere end tusinde ord, men en historie siger måske også mere end tusinde billeder!

En historie er rigtig god og fængede måde at starte en tale på. Det behøver ikke blive patetisk, forstået som svært drivende af følelser op ad døre og ned af vægge, men lidt følelser skal der til, for det er dem, der påvirker os. Historier har også den indiskutable værdi, at de kan fortælles videre, og skabe en potentiel mulighed for WOM; Word Of Mouth.

Vi identificerer os med historier
Vi opfatter verden og forstår os selv gennem historier. Historier kan skabe simpelthen skabe identifikation. Vi hører noget, relaterer til os selv, og tager muligheden for ny erkendelse med os videre.

Statistikker, tabeller, bullets og tal giver også viden, når de præsenteres, men de huskes ikke som historier, og de har ikke DNA til at blive videreformidlet. Historier har simpelthen potentialet til at skabe en forbindelse mellem taleren og publikum. En forbindelser der kan strække sig længere end selv talesituationen.

Kombiner en historie med et spørgsmål
Du kan toppe din tales åbning ved at kombinere din historie med et spørgsmål.
Det kan være et spørgsmål, der pirrer modtagernes nysgerrighed, og fokuserer talens pointe.

Prøv selv at starte din næste tale med en lille historie, der ikke fokuserer på dig som afsender, men på modtagernes situation. Kombiner eventuelt din historie med et spørgsmål – et spørgsmål som talen vel at mærke er et svar på. Og se så hvad der sker… 🙂

Ps. Om storytelling i Washington
I marts måned tager jeg til Washington D. C., hvor jeg er inviteret til at tale på årets internationale taleskriverkonference. Emnet er:

Storytelling, speeches and social media: Create a synergy that makes a difference!
Everybody talks about storytelling. But how do you do it? Humans have been telling stories since we lived in caves, and it works! It has the power to make or break the teller’s reputation—and the self-perception of the audience. Speeches are ideal for storytelling, and with the help of social media the speeches can live long before, during and after the actual speech and give real value for money to your speaker.

 

 

 

Kildedatabase
Indlægget her bruges også til opload af filer Rune og jeg integrerer i vores oplæg på taleskriverkonferencen i Washington.

Det betyder at alt hvad vi taler om i vores oplæg, oploader vi til en særlig tavle på det sociale medie Pinterest. Fordelen er, at publikum, efter vores indlæg, til enhver tid kan gå tilbage og finde billeder, links, råd, ideér, henvisninger og kilder (samt filer), og således bruge Pinterest-tavlen som notearkiv i forhold til vores specifikke indlæg.

Vores mål er, at det vi prædiker fra podiet også er det vi praktiserer! Vores påstand er, at taler kan have et længere liv, end blot under leveringen. Talen kan få et liv og strategisk virke allerede før talen holdes, mens den holdes og efter den er holdt. Vores oplæg på konferencen er struktureret som belæg for vores påstand 🙂

Gå ind på Pinterest – klik her – og se billeder og links der vedrører vores oplæg. Nogle af linksne fører som sagt tilbage til dette indlæg, fordi PDF-filer skal kunne downloades et sted fra, før det kan deles med andre.

Neil Stenbæk Bloems Dublin Speech ved Intercultural Cities Milestone Event in Dublin, Ireland, on February 7, 2013.

Rune Kiers speciale fra antropologi, Københavns Universitet om diskursive historier og fortællinger om håb.

Beth Haydens guide til succesfuld brug af det sociale medie Pinterest.