50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Nytåret står for døren, og måske pønser du på at skrive eller holde en nytårstale? I så fald er hjælpen nær. Her får du Nebels 9 Noter om at skrive og holde nytårstaler.

Husk du tager andres tid
Måske tilhører du skaren af talere, der blot skriver stikord ned, og gemmer en lap i lommen, som du kan fiske op, når du har slået på glasset og fået gæsternes opmærksomhed. Måske har du ikke engang stikord. Måske har du slet ikke et forberedt noget, men blot gjort dig strøtanker. Eller endnu værre. Måske rejser du dig blot i et anfald spontan indskydelse.

Lad det være sagt med det samme. Og bøjet i romerlys. Når du holder tale, bruger og tager du andres tid. Du beder dem om at lytte. Til dig. I flere minutter (glem alt om at tale i 15 minutter eller mere).

Afsender/modtager
Når man insisterer på, at andre skal holde inde med snakken, for at lytte til det, man som taler har på hjerte, så skal man besvare denne opmærksomhed med respekt. Og måden man gør det på, er ved at forberede sig, og formidle et afstemt budskab, som man gerne vil. Hverken mere eller mindre. Men kort og godt.

Og det er, kan jeg godt røbe, sværere end man skulle tro. At starte to timer FØR dronningens nytårstale med at forberede sig, er for sent. Hvis du leger med tanken om at berige nytårsselskabet med dine tanker, så husk, at det man selv synes, er genialt, hvis ikke ligefrem unikt, ikke nødvendigvis opnår samme bedømmelse hos gæsterne. Start senest dagen før!

Imponér gæsterne, træt dem ikke
Jeg skriver ikke disse indledende ord for at skræmme livet af dig, fratage dig din idé eller spille kloge-åge på dine vegne. Snarere kan du betragte mine opvarmende linjer som dine retoriske beskyttelsesbriller, inden du skal ud og ‘fyre’ den (talen) af.

Jeg ved hvad gæster (og publikum) tænker (og håber på), når en taler slår på glasset. Så mit ønske er blot at sikre, at du selv får:

  • En så god taleroplevelse som muligt
  • Optimeret effekten af din tale
  • Overraske de andre gæster positivt
  • Undgå at spilde andres tid (det taler gæsterne om over kransekagen kl.23.30)

Endelig skriver jeg dette tilløb, fordi mange talere ikke gør sig den ulejlighed at formulere et budskab, forberede talen og øve sig på forhånd. Enten har de ikke tid, men vil gerne tage gæsternes tid, eller også har de et afsenderperspektiv, der tilsiger dem, at de af natur er fødte talere, der kan give meningsfulde monologer – fra hoften – og efter 3 glas vin.

Bevares. Der findes eksempler på talere, der mestrer ovenstående. Ikke at jeg lige kan komme i tanker om nogen lige nu, men de findes. Bestemt. Er du i tvivl om du tilhører ovenstående udsøgte, men yderst sjældne minoritet, eller vil du bare gerne være på den sikre side, så er du kommet til rette sted. Her får du:

Nebels 9 Noter om at skrive og holde nytårstaler
Og lad os så komme i gang. Først og fremmest skal du vide, at nytårstaler som genre kaldes for lejlighedstale. Her er de retoriske grundprincipper, at taleren roser eller dadler nogen eller noget. Det er ikke de store parolers holdeplads.

Note 1
Nytårstalen er et kulturelt samlingspunkt, og som den gode taler, overholder du selvfølgelig genren – for som det er med genrer; hvad der hører sig til i én sammenhæng, gør det ikke i en anden. Og omvendt.
Eller sagt på en anden måde; Hvad er en komedie uden humor eller en gyser uden gru? Nej vel!

Hold dig til genren. Ros og dadl. Vær bagudskuende om året, som er gået og fremadskuende om året, der kommer. Vær samlende, så gæsterne oplever en samhørighed og et fællesskab.

Note 2
Nytårstalen må meget gerne vække til eftertanke. Netop når man samler op, og skuer fremad, er der grundlag for at forholde sig til noget større end én selv. Så tal gerne om noget almengyldigt. Noget de fleste ville kunne genkende eller forholde sig til. Noget som passer til en let og god stemning. Så hvad du skal tale om?

Note 3
Din nytårstale bør have ét overordnet budskab – hvis du har en ambition om, at det du har på hjerte, skal kunne huskes længere, end det tager at tygge og synke 5 cm. kransekage med nougat. Dette ene budskab kan du til gengæld underbygge, folde ud og eksemplificere, men har du ét kernebudskab, har du størst mulighed for at gøre indtryk med talen.

Du kender udtrykket: “Ingen nævnt, ingen glemt”, der er en slags høflighedsfrase. Det omvendte gælder for emner i en tale: “Alle nævnt, alle glemt”. Så fokusér dit budskab.

Note 4
Inddrag historier og eksempler. Små anekdoter og eksempler fra året der gik, der kan kan bringe mentale billeder frem hos gæsterne, og få dem til at nikke indforstået, er fremragende til at forankre budskabet i din nytårstale. Hvis billeder siger mere end tusind ord, så siger historier måske mere end ‘tusind’ billeder. Historier glemmes ikke. Brug dem!

Note 5
Kort og godt er bedre (meget bedre) end langt og ligegyldigt. Nu kunne man tror, at det tager kortere tid at skrive en kort tale end en lang tale. Det forholder sig omvendt. Skal man skrive og holde en tale, der er kort, klar, god og som vækker til eftertanke, tager det meget længere tid end at fabulere 20 minutter om alverdens emner.

Din nytårstale bør derfor ikke vare over 7-8 minutter – og maksimum er 9 minutter! Vores hjerner er ikke gearet til at være fuldt koncentreret mere end 9 minutter af gangen, før vores tanker glider mod private gøremål, associationer eller noget tredje.

Note 6
Meget professionelle talere, opdeler derfor deres taler i mindre bidder, der næsten umærkeligt glider over i hinanden, men hvis overgange er nok til at ‘vække’ publikum og fastholde deres koncentration.

Disse små overgange kan være lyd eller billeder, afvekslinger, et afbræk, et sceneskift, et indlæg i talen, en overraskelse eller andet. De muligheder har man dog ofte IKKE i en nytårstale, hvorfor jeg bruger en ekstra note på at understrege, at du ikke ‘må’ tale et 2-cifret antal minutter!

Note 7
Hold din nytårstale relativt tidligt på aftenen. Nytårstaler skiller sig ud ved dét kendetegn, at de oftest holdes i festligt lag, hvor der indtages alkohol, ofte i ikke-asketiske mængder, og da ikke alle gæster bærer overrisling med lige stor ynde – eller formår at lytte intensivt – proportionalt med, at aftenen skrider frem, lyder den syvende note, at du holder din tale inden kl. 21 (læs: kl. 20).

Note 8
En klassisk tale har et stillads, man kan bygge talen op efter. Det bliver for avanceret til en nytårstale i festligt lag. Brug derfor en forsimplet skabelon, hvor du bruger 30 sekunder på indledende at fortælle om, hvad din tale vil indeholde. Fold derpå talen ud som beskrevet ovenfor.

Brug det sidste minut på at rekapitulere og samle op på, hvorfor dette emne var vigtigt at tage op, og hvad du ønsker eller håber, at gæsterne tager med talen. Samlet set hjælper denne opbygning, foruden talens ingredienser, til at samle opmærksomheden omkring det ene budskab, jeg anbefaler, at du koncentrerer din nytårstale om (note 3).

Note 9
Øv dig. Tag tid. Øv dig. Tag tid. Øv dig. Tag tid… Gentager jeg mig selv? Ja, og det er der en grund til. Kun ved at øve dig og tage tid, kan du vide præcis, hvor lang tid din tale tager. Når du øver dig, får du også din tale op under neglene samt ind under huden. Det gør, at du kan tale mere frit, mere indlevende og mere passioneret – at du kan frigøre dig fra manuskriptet.

Hvor mange gange skal du øve dig? Mindst 10! Men gerne 20… I guder. Vil det ikke tage lang tid? Jo, og så er vi tilbage ved indlæggets indledende ord om, at du tager og bruger gæsternes tid. Gør dig fortjent til det. Ved at levere en tale, der er værd at lytte til, og som ikke glemmes!

Bonusnote
Følger du Nebels 9 Noter om at skrive og holde nytårstaler, lover jeg dig, at du vil føle dig langt mere sikker på din nytårstale. Både mens du forbereder den, i timerne op til du skal holde den, og mens du taler til nytårsgæsterne.

Ved ikke at springe nogle af noterne over, har du alle muligheder for at opnår det, alle talere drømmer om; at gøre indtryk med deres tale og forløse deres eget retoriske potentiale. Man har ikke garanti for at blive en stor taler ved at holde én nytårstale. Men du bliver med garanti aldrig en stor taler, hvis ikke du springer ud i talerkunsten. Nytårsaften er din chance!

Og hvem ved, hvis du gør det godt – og det er der gode chancer for, hvis du følger noterne – så bliver du måske spurgt igen næste år: “Vil du skrive og holde årets nytårstale“?

Rigtig god fornøjelse!