50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Man kan kende en takketale på, at taleren roser det fælles og dadler eller riser det splittende. Nogle af de første lejlighedstaler vi kender, er gravtalen, hvor taleren skulle lovprise fædrelandet, forfædrene og personer man havde mistet siden sidst.

Der kunne også indgå klager over noget andet trist eller tabt, og det var kærkomment at trøste samt udvise omsorg i forhold til de efterladte.

Takketaler nutildags

Overført på takketaler af i dag er der visse lighedstræk. Nutidens takketalere slår også på det fælles, men nogle gange også det indlysende og uoriginale. Dér vil du havne. Din tale skal ikke ligne de andres. Med mindre du vil være stensikker på ikke at gøre indtryk på nogen som helst.
Du må derfor forberede dig. Hvem og hvad vil du egentlig takke? For hvad? Og hvorfor er det vigtigt? Sådan helt, helt ærligt?

Vis med din takke tale, at du har vitterligt har noget på hjerte. Og at du på forhånd har gjort dig (store) tanker om, hvad der er at være taknemmelig for?

Kan du finde ind til kernen af taknemmeligheden, og kan du beskrive dén, så gæsterne kan identificere sig med det du taler om – så kommer du til at gøre indtryk med din takketale. Og blive husket for den.