50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Så blev det nytår, og vi har mere end nogen sinde brug for at skue med lysere tider. Hvor ikke være den, som smider mundbindet for en stund, og bliver eksponenten for positive tanker om det nye år. Til digt, der vil holde nytårstale kommer her Nebels 9 gode- råd til en nytårstale, der fænger – uanset om det er corona-år eller ej.

Inden vi hopper til rådene, lige nogle indledende ord:

Måske tilhører du skaren af talere, der blot skriver stikord ned og gemmer en lap i lommen, som du kan fiske op, når du har slået på glasset og fået gæsternes opmærksomhed. Måske har du ikke engang stikord. Måske har du slet ikke et forberedt noget, men blot gjort dig strøtanker. Eller endnu værre. Måske rejser du dig blot i et anfald spontan indskydelse eller begyndende [OmiKrån]-symptomer.

Lad det være sagt med det samme: Når du holder tale, bruger og tager du andres tid. Du beder dem om at lytte. Til dig. I flere minutter. Som minimum skal du holde din tale under 9 minutter. Og forbered for Guds skyld lidt mere end bare nogle stikord. Herunder får mine 9 hurtige nytårs-tips til:

1. Nytårstalen er et kulturelt samlingspunkt, og en god taler overholder genren.
Hvad er en komedie uden humor eller en gyser uden gru? Så ros og dadl. Vær bagudskuende om året, som er gået og fremadskuende om året, der kommer. Vær samlende, så gæsterne oplever en samhørighed og et fællesskab.

2. Nytårstalen må meget gerne vække til eftertanke.
Netop når man samler op og skuer fremad, er der grundlag for at forholde sig til noget større end én selv. Så tal gerne om noget almengyldigt. Noget, de fleste ville kunne genkende eller forholde sig til. Noget, som passer til en let og god stemning. Så hvad skal du tale om?

3. Din nytårstale bør have ét overordnet budskab.
Hvis altså du har en ambition om, at det, du har på hjerte, skal kunne huskes længere, end det tager at tygge og synke 5 cm. kransekage med nougat. Dette ene budskab kan du til gengæld underbygge, folde ud og eksemplificere, men har du ét kernebudskab, har du størst mulighed for at gøre indtryk med talen. Du kender udtrykket: “Ingen nævnt, ingen glemt”, der er en slags høflighedsfrase. Det omvendte gælder for emner i en tale: “Alle nævnt, alle glemt”. Så fokusér dit budskab.

4. Inddrag historier og eksempler.
Små anekdoter og eksempler fra det forgangne år, som kan bringe mentale billeder frem hos gæsterne og få dem til at nikke indforstået, er fremragende til at forankre budskabet i din nytårstale. Hvis billeder siger mere end tusind ord, så siger historier måske mere end tusind billeder. Historier glemmes ikke. Brug dem!

5. Kort og godt er meget bedre end langt og ligegyldigt.
Din nytårstale bør ikke vare over 7-8 minutter! Vores hjerner er ikke gearet til at være fuldt koncentreret i mere end 9 minutter ad gangen, før vores tanker glider hen mod private gøremål, associationer, dagdrømmerier eller noget fjerde. Så hold det kort og godt!

6. Hold din nytårstale relativt tidligt på aftenen.
Nytårstaler holdes ofte i festligt lag, hvor der indtages alkohol, ofte i ikke-asketiske mængder, og da ikke alle gæster bærer overrislingmed lige stor ynde – eller formår at lytte intensivt – proportionalt med, at aftenen skrider frem, lyder det sjette tip, at du holder din tale inden kl. 20.

7. En klassisk tale har et stillads, man kan bygge talen op efter.
Det bliver for avanceret til en nytårstale i festligt lag. Brug derfor en forsimplet skabelon, hvor du bruger 30 sekunder på indledende at fortælle om, hvad din tale vil indeholde. Fold derpå talen ud som beskrevet ovenfor. Brug det sidste minut på at rekapitulere og samle op på, hvorfor dette +nytårsbudskab var vigtigt at tage op, og hvad du ønsker eller håber, at gæsterne tager med talen. Samlet set hjælper denne opbygning til at samle opmærksomheden omkring det ene budskab, jeg anbefaler, at du koncentrerer din nytårstale om.

8. Øv dig. Tag tid. Øv dig. Tag tid. Øv dig. Tag tid.
Jeg gentager mig selv, men det er der en grund til. For kun ved at øve dig og tage tid, kan du vide præcis, hvor lang tid din tale tager. Når du øver dig, får du også din tale op under neglene samt ind under huden. Det gør, at du kan tale mere frit, mere indlevende og mere passioneret. Hvor mange gange skal du øve dig? Mindst 10!

9. Måske læser du dette indlæg den 30. eller 31. december og synes ikke du har tid – hverken til at skrive eller øve.
Husk igen, at du tager gæsternes tid. Kan du skrive i raketfart, kan du også øve i raketfart. Print dit hurtige og skarpe manus. Indtal det på lyd med hollandaise på stemmen, og spil så denne lydfil, mens du spritter dig selv eller noget af. Sprit grundigt, og øv så også i taxaen, hvor du beder chaufføren om at nikke og smile i bakspejlet. Vupti har du et publikum, og chaufføren lidt variation på turen. Til sidst forestiller du dig, at du er en stjernekaster, mens du taler (jo, det kan du godt), så kommer kropssproget nogen lunde til at passe til anledningen.

Følger du Nebels 9 råd om skrive og holde nytårstaler, lover jeg dig, at du vil føle dig langt mere sikker, når du mellem monarken og rådhusklokkerne slå på glasset. Jeg garanterer ikke, at din tale bliver det rene festfyrværkeri, men en lille bordbombe har også ret. Dine gæster bliver glade, stemningen bliver bedre og mundbindene vil være glemt for en stund.

Nytårsaften er din chance!

Rigtig god fornøjelse!