50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Jeg havde ikke selv brugt ordet hjertesprog, før jeg hørte præsten Kathrine Lilleør bruge det i et interview med Hassan Preisler i podcasten Det næste kapitel på Weekendavisen. Godt nok er udsendelsen fra primo 2020, men som så mange andre gode samtaler har tiden ikke noget at sige i forhold til det kvalitative indhold.

Hjertesprog handler om at forstå umiddelbart; at forstå uden at skulle have alting oversat, siger Katrine Lilleør.

Hjertesprog er nøglen til andre menneskers inderste og dermed en hovedingrediens i en virkelig god festtale. Jovist, der skal være humor i talen, og jovist, der skal dadles i forhold til de egenskaber, der truer vores samhørighed. Jovist, der skal underholdes om noget samtidigt. Men al talens substans skal via det mundtlige sprog og ikke mindst det hjertesprog, der ligger indlejret i talen.

Det mellemmenneskelige fortælles med hjertesproget

Bevares. Vi kender alle til hudløshed de mange festtaler, vi ikke kan huske, og som ikke gjorde indtryk på os. De taler, som ikke efterlader noget rum for hverken identifikation eller refleksion. Det er, fordi at disse taler ikke bruger hjertesproget som medium til at formidle talen igennem.

Det er via hjertesproget, at vi kan høre og berøres af det mellemmenneskelige – alle de små handlinger og mangel på samme, der betyder allermest for os alle sammen. Både til hverdag og til fest. Det er i livets særlige små stunder, at meningen bliver begribelig og håndterbar, fordi hjertesproget får os til at lytte, genkende og forstå. Deri ligger er mit skøn  Katrine Lilleørs understregning af, at meningen skal kunne forstås umiddelbart og ikke oversættes.

Det går ikke med taler, at vi mellem forret og hovedret skal bruge oceaner af tid på fortolkning og i gang med en større diskursanalyse. Man kan næsten mærke energien sive.

To hængelåse med hjerter malet på

Foto: Unsplash

Hjertesprog giver energi, men tager ikke noget. Måske taler alle gæsterne ikke hjertesprog, og det gør ikke noget. Vil du berøre nogle af dem, måske nogle særlige blandt publikum, må du stadig via hjertesproget og det umiddelbare. Hjertesproget er alt andet end kryptisk. Det er lige til, men kræver træning. Har du mærket livet, har du en klar hjemmebanefordel.

De gamle grækere vil give mig ret

Den gode tale, der gør indtryk og efterlader publikum med eftertanke, vil ofte have visse grader af hjertesprog iboende i manuskriptet – uanset om dette er nedskrevet eller memoreret. Hjertesprog er aldrig et modersmål, men altid et andetsprog. Jeg tror ikke selv, man kan lære hjertesprog via retorikkens gamle skrifter, men man kan læse om det. Retorikken er den værktøjskasse, hvorigennem hjertesproget kan formidles til et publikum.

(svagt piblende eller stort brusende – det afhænger af konteksten), og hvor påvirkning opstår. Måske er hjertesprog det eneste sprog, der kan flytte noget. Hjertesprog er for dig, som vil skrive eller holde en tale, og virkelig gør noget ved og for dit publikum. Heri vil jeg mene, at selv de gamle grækere vil give mig ret.