50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Der skal være passion, en håndgribelig vision at forholde sig til og en historie at spejle sig i. Det være sig i den lille tale og den helt store fortælling, der kan fænge og fange publikum.

Men hvordan er det lige man gør? Og hvad nu hvis ‘man’ ikke skal holde den lille tale, men formulere den helt store fortælling? Og hvad nu hvis publikum ikke er de fremmødte til et lokalt forankret politisk møde, men borgerne i EU? Ups…

Metaforer til at forankre budskabet
Intet er nemmere end at tale om storytelling, den rammesættende metafor eller den store tale, som ‘bare’ lige skal skrives, holdes, modtages af publikum – og gøre et forandrende indtryk.

Langt sværere er det at praktisere. Men jeg kender én, der har forsøgt. I det mindste på artikelform. Rune Kier og jeg var i foråret 2013 i Washington for – på den årlige Speechwriters and Executive Communicators Conference i Washington D. C.  – at tale om, hvordan sociale medier og storytelling kan bruges i taleskrivning.

Jeg er derfor glad for at kunne anbefale en artikel som min ven og kollega, taleskriver og antropolog, Rune Kier har skrevet om netop den helt store fortælling. EU’s fortælling.

Ligeværdige om et bord
Rune Kier har, som mange andre, indset, at EU er en svær størrelse at forholde sig til, og at publikum – EU’s borgere – ikke tiltrækkes at et gigantisk europæisk projekt, så længe de ikke kan forholde sig til essensen i samme. Kier foreslår derfor en rammesættende metafor – en ny fortælling – der skal gennemsyre EU’s kommunikation med publikum.

What do people who meet around a table do? And what do equals discuss if the issue is collective care and the common good? The story – and so the strategy – must be about solidarity with one another to avoid war and lay the foundation for a better future for the people, their environment and the diverse international community which they are part of. It should be framed as ‘common good’, not as ‘competition’ and it should focus on the subjects that have the power to prevent war and ensure prosperity and quality of life – as would be the focus of any family around a table.

Artiklen som Rune Kier har skrevet er – indrømmet – hverken lavpraktisk eller begynderretorik, men den er god, og den gør noget konkret. Foreslår hvad EU faktisk kan gøre for at komme modtagerne i møde og få mere opbakning til et projekt vi alle har glæde af – uden at vi (endnu) helt præcis kan definere hvorfor.

God fornøjelse med artiklen: The European Dream Is Based On A ‘Equals Around A Table’ Metaphor.

Og husk at follow’e Rune Kier på Twitter, hvis du følge med i hans syn på, og ytringer samt artikler om, taler i internationalt (og ofte klimavenligt) perspektiv!