50 83 10 06 trine@festtaler.dk

Måske er taleskrivningens vigtigste budskab at have ét klart budskab. Selvom veltalenhed er en dyd og et strategisk gode i politisk retorik, så er målet med en tale ikke at imponere folk. Det handler ikke om hvor godt en tale er skrevet, men hvor centralt budskabet står.

En tale kan godt have flere budskaber, men ét af budskaberne bør være det centrale. Det centrale budskab er dét som talen bygger op til, rundt om og som står tilbage som klimaks – det emneindtryk eller den opfattelse som publikum tager med derfra.

Sådan kan du øve dig
Hvis en tale stritter i flere retninger, gør den næppe nogen strategisk forskel i forhold til taleren og dér hvor han vil hen. En måde at guide sig selv på i taleskrivningen er at forestille sig, at den skal holdes for 50 journalister. Hvilken overskrift vil taleren eller taleskriveren gerne have journalisternes laver til deres artikler efter at hørt talen? Og er man stadig i tvivl efter denne visualiseringsøvelse, så kan man starte med at overveje tre-fire ønskværdige overskrifter.

Når man ser flere fiktive overskrifter for sig, finder man nemmere ud af, hvilken man foretrækker. Når du har et centralt budskab, kan du bedre fokusere din tale og undgå at den stritter i så mange retninger, at ingen kan huske indholdet bagefter.